Friday, December 01, 2023

A December Prayer

I Mí na Nollag, bí linn, a Thiarna. 

Bí linn, a Thiarna.

Mí na Nollag,

Mí Bhreith ár Slánaitheora,

Mí lár an Gheimhridh,

Mí na mbronntanas.

Mí na Nollag,

I Mí na Nollag, bí linn, a Thiarna.

Bí linn, a Thiarna. 


Lord, be with us,

during the month of December,

Lord, be with us.

December,

The month of our Saviour’s birth, 

December,

The month of gifts,

Lord, be with us,

during the month of December,

Lord, be with us.